พระไพศาล วิศาโล

 • All Post
 • Biking
 • life series (Thai)
 • ThaiBlog
  •   Back
  • general
  • บ้าน ลูกๆ
  • ทำงาน
  • ปล่อยวาง
  • สอนลูก
  • แพทย์เวร theseries
  •   Back
  • สอนลูก
  •   Back
  • แพทย์เวร theseries

June 2, 2010/

ประโยคเด่นที่ทำให้เรานำเรื่องนี้ ที่ตีพิมพ์ลงในมติชนรายวันมาให้คือ อย่างที่พูดไปเมื่อตะ กี๊ว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันไม่ได้อยู่ในใจคนอย่างเดียว แต่มันได้ก่อรูปขึ้นเป็นโครงสร้างสังคมหรือระบบเศรษฐกิจการเมืองขึ้นมา โครงสร้างสังคมมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นความสัมพันธ์ที่เอารัด เอาเปรียบกัน ไม่มีน้ำใจต่อกัน โครงสร้างนี้กระตุ้นให้ความโกรธ ความโลภ ความหลง เกิดขึ้นในใจคนได้ง่ายมาก ขอยกตัวอย่างที่เห็นชัด เช่น เวลาเราขับรถในกรุงเทพฯ คนอารมณ์ดีแค่ไหนถ้าขับรถในกรุงเทพฯ…

Home

Rdfamily: Smart BLD. North rd.Pattaya Thailan 20150

Rdfamily.com all right reserved

copyright 2012-2023