เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เรามาลองวิเคราะห์ คำว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราโดยละเอียด เราจะได้ความหมายหลายแบบ ที่ตีความได้หลากหลาย ตามแต่ความคิด ประสบการณ์ และการมองโลก

ยกตัวอย่าง A บอก นายตีหัวเรา นายควรจะคิดได้บ้างว่าเราเจ็บ เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง ถ้าเกิดเราตีนาย นายจะเจ็บไหม ? B

B บอกมั่ง ก็ถ้านายไม่ขัดขาเราก่อน เราก็ไม่ตีนาย นายรู้ไหม เราล้ม เราเจ็บ เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง A

ใครผิด ?วิเคราะห์ 1 ใครที่ทำก่อน จะเป็นคนที่ถูกใช้คำพูดนี้ย้อนใส่เสมอ 2 คนที่โดนกระทำครั้งแรก มีสิทธิ์ ย้อนใส่ คนที่กระทำครั้งแรกได้ตลอด 3 คนที่กระทำครั้งแรก ก็สามารถแก้แค้นได้เหมือนกัน เพราะโดนกระทำด้วยเช่นกัน 4 ออกจากลูปนี้ได้ ก็เหมือนกับหลักทางพุทธ คือ อโหสิกรรม

อาจารย์สุชาติ พูดไว้ดีมาก ตัวเรา ของเรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา จิตเราคือตัวเรา

ดังนั้น คำว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” นั้น จริงๆคือ คำที่ไว้ใช้เพื่อยึดถือตัวเรา อัตตาของเรา นั่นเอง

ที่ถูกคือ “ปล่อยวาง และพุทโธ”

Home

Rdfamily: Smart BLD. North rd.Pattaya Thailan 20150

Rdfamily.com all right reserved

copyright 2012-2023