ขนาดเจยังเลิกปิ่น ชีวิตนี้ไม่แน่นอนจริง

เล่าข่าววันนี้ เจเลิกปิ่น วลีฮิตติดลมบนของชาวโลก ทางโลก

จากข่าวนี้ เจ เลิก ปิ่น เป็นสุดทางรัก 28 ปี และมีลูก 3 แล้วก็ยังไม่แน่นอน เราไม่วิเคราะห์นะ หาอ่านกันได้ว่าเหตุใด แต่จะมารำพึงว่า มันทำให้ซึ้งกับสัจธรรมที่ว่า อะไร อะไร ก็ไม่แน่นอน

ที่สำคัญ เป็นอะไรที่รู้ซึ้งกันดี ต้องพยายามประคับประคองทำดีที่สุด .. ชีวิตคู่ นั้น ต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และซื่อสัตย์ จำเอาไว้นะ ตัวเรา …

Home

Rdfamily: Smart BLD. North rd.Pattaya Thailan 20150

Rdfamily.com all right reserved

copyright 2012-2023