กลุ่มอาการ mania และการหาทางออกโดยรู้ตนเอง

กลุ่มอาการไบโพล่า(Bipolar) หรือ manic – depressive disorder เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง

โรคนี้ พบบ่อยว่าเป็นกรรมพันธ์ และบ่อยครั้งที่ผู้ที่เป็นไม่รู้อาการ และทำให้การยอมรับในการรักษายากขึ้น วันนี้ผมมีตัวอย่างประสบการณ์ตรง ที่จะมารายงานอาการของโรค ในคนใกล้ชิด และอาจจะเกิดในตนเอง จริงๆ ทางบ้าน มีบิดา มีโรคนี้อยู่ แต่มีแค่ส่วนของ mania เกิดในครอบครัวครับ และผมกำลังคิดว่า อาจจะลงมาสู่ตนเองได้ เลยพยายามหาทางออกโดยการเรคคอร์ดเอาไว้ ว่า ถ้าหาก เกิดผมมีอาการเหล่านี้ ให้ช่วยกันบอกและเตือน (คนที่เป็น mania จะไม่รู้ตนเอง อย่างที่กล่าวข้างต้นเพราะเป็นจากสารสื่อประสาท ) เราลองมาดูว่าอาการอะไรบ้าง ที่ทำให้วิเคราะห์และพาบิดาไปหาแพทย์

 • ท่านมีอาการพูดเสียงดัง ใครเถียงไม่ฟัง แบบว่าตนเองเก่ง คิดว่าตนเองเก่ง
 • รู้สึกว่าตนเองมีพลัง ตนเองสามารถทำงานหรืออื่นๆที่เปลี่ยนโลกได้ แต่การทำงานนั้น ไม่ productive และเป็นไปได้ยากในชีวิตจริงๆเช่น
  • ซื้อโทรศัพท์มือถือ เอามาขายเป็นของเก่า  What? มีจริงครับ
  • สะสมขยะ และเชื่อว่าจะขายมันได้ หรือเอามาประกอบเป็นอะไรเทพๆ แต่ไม่เคยทำ และไม่ขาย
  • ทำงานหามรุ่งค่ำแต่เป็นงานที่เปลือกนอก เช่น วาดรูปและนั่งฝัน เขียนจดแพลนแต่ไม่ทำ แล้วก็หันไปหางานใหม่
  • ใช้เงินมือเติบ ในสิ่งที่ไม่จำเป็นข้างต้น หรือในการแพลนที่เป็นไปได้ยาก
 • ตื่นตัวตลอดเวลา นอนน้อย

วิธีแก้ไข เท่าที่คิดออก ถ้าไม่มาก เป็นแค่ hypomania  ยังพอรู้ตัว แนะแนวทางดังนี้

 • target shift เปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายจับต้องได้ และลงมือทำเลยไม่ต้องแพลนมาก
 • จำกัดการใช้เงิน ให้มองไปไกลๆ

Leave a Reply

Home

Rdfamily: Smart BLD. North rd.Pattaya Thailan 20150

Rdfamily.com all right reserved

copyright 2012-2023